Monmouth

Bags packed


Irene Saba

Adwokat; uprawniona do reprezentacji przed Sądem Najwyższym; partner; absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Pizie; w latach 1997-2010 sędzia honorowy w Lucce; od 2010 roku vice-prokurator honorowy w Sądzie we Florencji; wpisana na listę arbitrów w Izbie Gospodarczej w Pizie oraz na listę profesjonalnych mediatorów; autorka wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa międzynarodowego;włada biegle językiem włoskim, angielskim oraz francuskim.

Isabella Saba

Adwokat; partner; absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Pizie; w latach 2001-2010 sędzia honorowy w Lucce; od 2010 roku vice-prokurator honorowy w Sądzie w Livorno; wpisana na listę  profesjonalnych mediatorów; członek Izby Karnej w Pizie oraz Stowarzyszenia Adwokatów dla rodzin i nieletnich; autorka wielu publikacji z zakresu prawa karnego; włada biegle językiem włoskim, angielskim oraz francuskim.

Pietro Galeone

Prawnik zagraniczny; adwokat hiszpański; partner; absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Pizie oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu w Valladolid; wpisany na listę profesjonalnych mediatorów; włada biegle językiem włoskim, hiszpańskim oraz angielskim.

Chiara Simone

Aplikant adwokacki;adwokat hiszpański; absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Pizie; włada biegle językiem włoskim, hiszpańskim oraz angielskim.

Weronika Sperling

Adwokat; uprawniona do reprezentacji przed sądami powszechnymi we Włoszech; absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Studium Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; absolwentka historii na Wydziale Historii UAM w Poznaniu; w roku 2007 stypendystka programu Socrates/Erasmus na Uniwersytecie w Pizie; w roku 2009 stypendystka programus Socrates/Erasmus praktyka w kancelarii adwokackiej w Pizie; włada biegle językiem polskim, włoskim, angielskim oraz niemieckim.

Kontakt: weronika@sabaegaleone.it
 

Maria Giuseppina Bubbo

Aplikant adwokacki, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Pizie oraz podyplomowego studium "Walka z korupcją oraz przestępczością zorganizowaną" na Uniwersytecie w Pizie; włada biegle językiem włoskim oraz angielskim.

We współpracy z ...

Francesco Baroncini

Adwokat; absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Pizie.